Enkele gegevens

Een exoneratiebeding is een vrijwaring op grond waarvan, mits in het betreffend geval en onder de gegeven omstandigheden geldig, een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, wordt uitgesloten of beperkt.
Juridisch kader exoneratiebeding
Artikel 6:233 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:233 BW)
Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar
a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of 
b. indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
Wij bieden op onze webshop een link aan met een product, prijs en beschrijving. Eventuele tikfouten, prijswijziging en of niet leverbare producten zijn voorbehouden.
Zodra op bekijk/bestel wordt geklikt komt de bezoeker op de webpagina van de verkoper (wat duidelijk te onderscheiden is. Daar aangekomen kan de klant besluiten met de zeverkoper een overeenkomst aan te gaan en het gewenste product te bestellen.
Wij -als affilate-aanbieder- hebben geen inzicht en geen invloed op bestellingen of betalingen kunnen geen enkele garantie of invloed uitoefenen of het product wel of niet aan de verwachting voldoet.
Ook met retourneren of garanties hebben wij als affilate-aanbieder geheel geen zeggenschap en geen verplichtingen en wijzen derhalve iedere aansprakelijkheid af.
De klant (koper) heeft zich middels een koopovereenkomst verbonden met het bedrijf waarbij de bestelling tot uitvoer is gegaan. Wij houden geen enkele registratie van N.A.W gegevens bij n/of van enerlei digitale persoonsgegevens.


Vindplaats exoneratiebeding in de wet
Burgerlijk Wetboek
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen
Afdeling 3. Algemene voorwaarden
Artikel 233

Volg & like ons

Deel ons met je vrienden